Hra na trubku 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRUB8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato apod. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické a interpretační stránce co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HAYDN, Joseph. Koncert Es dur

HUMMEL, Johann Nepomuk. Koncert Es dur

ARUTJUNJAN, Alexander. Koncert

BITSCH, Marcel. 4 variace na téma D. Scarlattiho

BÖHME, Oscar. Koncert f moll

BRANDT, Willy. Koncertní kus č. 1 f moll

BRANDT, Willy. Koncertní kus č. 2 Es dur

DOUŠA, Eduard. Concertino

FRANÇAIX, Jean. Sonatina

HINDEMITH, Paul. Sonáta

HONEGGER, Arthur. Intrada

JOLIVET, André. Concertino

KŘÍŽEK, Zdeněk. Koncert

KUČERA, Jan. The Joker

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina

NERUDA, Jan Křtitel Jiří. Koncert Es dur

PAUER, Jiří. Koncert

PAUER, Jiří. Trompetina

STEVENS, Hasley. Sonata

TROJAN, Václav. Concertino

TOMASI, Henri. Koncert

Baroko:

FASCH, Johann Friedrich. Koncert D dur

MOZART, Leopold. Koncert D dur

TARTINI, Giuseppe. Koncert D dur

TELEMANN, Georg Philipp. Koncert D dur

VIVALDI, Antonio. Koncert C dur pro 2 trubky

Skladby pro trubku sólo:

FRIEDMAN, Stanley. Solus

LOUDOVÁ, Ivana. Per tromba

POHNÁN, Jiří. lntroduzione e 11 variazioni

PLOG, Anthony. Postcards

VIZZUTTI, Allen. Cascades

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních, provedení vybraných přednesových skladeb před zkušební komisí, docházka minimálně 80 %. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů