Hra na tubu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUBA4 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů. Veškerá problematika týkající se hry na tubu by měla být vyřešena - technická dokonalost, tónová kultura, nasazení a intonace. Implementace vlastní osobnosti do interpretované hudby je cílem tohoto semestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

-student umí hodnotit a popsat svou představu o barvě tónu, technické dokonalosti a stylové interpretaci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

SCIORTINO, Patrice. Études

ARBAN, Jean-Baptiste. Etudes

BLAŽEVIČ, Jasmina. Etude

BOZZA, Eugène. Concertino, New Orleans

KVĚCH, Otomar. Concerto idillico

LEBEDĚV, Alexej. Koncert, Koncertní allegro

KRAFT, William. Encounters II

STEVENS, Thomas. Aria con variazioni

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast během cvičení, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu V závěru semestru je hodnocený progres hráčských dovedností v komparaci s prvním ročníkem studia.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů