Hra na tubu 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUBA9 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající se vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry na tubu (principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu, intonaci ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na tubu

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

ROMHANYI, Aron. Paralles

JEVTIC, Ivan. Balkan's Ayers Rock

CASTÉRÈDE, Jacques. Sonatine

PLOG, Anthony. Three miniatures

PLOG, Anthony. Postcard

SZENTPALI, Roland. Concerto

KRAFT, William. Encounters ll.

GREGSON, Edward. Alarum

STEVENS, John. Remembrance for tuba alone

BROUGHTON, Bruce. Sonata pro tubu

TAKACS, Jeno. Sonata capricciosa

STEVENS, Thomas. Variations in Olden Style

MARQUES, Carlos. Concertino pro tubu

PAUER, Jiří. Tubonetta

HINDEMITH, Paul. Sonate

KOETSIER, Jan. Concertino

GÁRDONYI, Zsolt. Sonate

STEVENS, John. Suite č. 1

SAGLIETTI, Corado Maria. Concerto

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Concerto

EWAZEN, Eric. Concerto

STEVENS, John. Monument

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáta č. 6

ARUTIUNIAN, Alexander. Concerto

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Six Studies in English Folklsong

FILAS, Juraj. Concerto for Tuba

WILLIAMS, John. Concerto for Tuba

PENDERECKI, Krzysztof. Capriccio for Tuba

STEVENS, John. Salve Venere, Salve Marte

RAUM, Elizabeth. Sweet Dances

JACOBSEN, Julius. Tuba Buffo

GREGSON, Edward. Tuba Concerto

BOZZA, Eugéne. Concertino, New Orleans

KVĚCH, Otomar. Concerto idillico

LEBEDĚV, Alexej. Koncert, Koncertní allegro

STEVENS, Thomas. Aria con variazioni

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Hlavně s ohledem na repertoár absolventského koncertu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, úspěšná příprava nebo provedení absolventského koncertu, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů