Výroba strojků (fagot) 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106VSF4 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Průprava studentů ke schopnosti analyzovat stavební materiál (dřevo), poznat různé technologie úpravy, jakož i konzervování a uložení finálního produktu (plátky, strojky).

Forma studia

Předávání zkušeností při výrobě strojků a úpravě plátků.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta praktickými i metodicko pedagogickými schopnostmi, které se při úpravě či výrobě strojků na fagot vyžadují. Je vysvětlena struktura dřeva v souvislosti s kvalitou tónu. Vyučuje se stavba strojku odlišné síly, znělosti, životnosti i použitelnosti ve všech polohách a všech ostatních atributech hry na fagot.

Doporučená nebo povinná literatura

Předávání praktických zkušeností při výrobě strojků a úpravě plátků

Hodnoticí metody a kritéria

ýroba strojků odpovídá hráčským dispozicím každého fagotisty a zohledňuje i jeho interpretační představivost stran zvukového, barevného, dynamického a výrazového spektra.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů