Výroba strojků (hoboj) 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106VSH2 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Kamila MOŤKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Předmět vybaví studenta praktickými i metodicko pedagogickými schopnostmi, které se při úpravě či výrobě strojků na hoboj vyžadují. Je vysvětlena struktura dřeva v souvislosti s kvalitou tónu. Vyučuje se stavba strojku odlišné síly, znělosti, životnosti i použitelnosti ve všech polohách a všech ostatních atributech hry na hoboj.

1)Seznámení s hoblovacím zařízením.

2)Příprava dřeva a materiálu.

3)Přehled různých postupů s ohledem na individuální potřeby posluchačů.

4)Porovnání výsledků při různých postupech zpracování.

5)Volba postupu při výrobě strojku s ohledem na diferentní potřeby jednotlivců.

  1. Trvalé sledování a kontrola výrobních postupů, event.úpravy nebo změny.

Výsledky učení

Průprava studentů ke schopnosti analyzovat stavební materiál (dřevo), poznat různé technologie úpravy, jakož i konzervování a uložení finálního produktu (plátky, strojky).

Předpoklady a další požadavky

Třtina, hoblice, předhoblice.

Literatura

Předávání praktických zkušeností při výrobě strojků a úpravě plátků

Hodnoticí metody a kritéria

ýroba strojků odpovídá hráčským dispozicím každého hobojisty a zohledňuje i jeho interpretační představivost stran zvukového, barevného, dynamického a výrazového spektra.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů