Čtení partitur 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP1 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst a odpovídajícím způsobem realizovat vlastní hrou na nástroj partituru, jejíž náročnost je specifikovaná v tematických okruzích.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace při čtení partitury převážně vokální nebo instrumentální komorní hudby. Student dokáže zadaný úsek partitury zahrát na klavír a reagovat na otázky týkající se obsahu notového zápisu.

Student formou praktického cvičení získává zkušenosti se čtením partitur. Doporučená literatura nabízí postupně zvyšující se náročnost.

Při čtení partitur se praktikuje čtení z různých klíčů, znalost transpozic hudebních nástrojů a schopnost adekvátní stylizace při hře na klavír. Součástí výuky může být také práce na zvýšení technické průpravy při hře na klavír. Předpokládá se pravidelná příprava.

Tematické okruhy:

Průprava ke hře partitur

Hra písní a instrumentálních sól s klavírním doprovodem

Hra kánonů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EBEN, Petr a BURGHAUSER, Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960.

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

CALDARA, Antonio. DasDo-re-mi : [28 dreistimmige Kanons über die Durtonleiter in allen Tonarten : für Mellodieinstrumente]. Berlin: Kallmeyer, 1943. 1 partitura (14 s.).

DVOŘÁK, Antonín. Písně milostné : op. 83 : zpěv a klavír. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, [mezi 2000 a 2010]. 1 partitura (26 stran).

DVOŘÁK, Antonín. Sonatina op. 100 housle a klavír. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 1 partitura (26 stran) +.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky. Praha: Melantrich, 1948. IBSN B009IH7ZZ4

MOZART, Wolfgang Amadeus. Vier Spiegelkanons : [vier scheryhafte Duette für 2 Geigen]. Berlin: Kallmeyer, 1943. 1 partitura (8 s.).

SCHUBERT, Franz. Lieder und Gesänge : Die schöne Müllerin, Die Winterreise, Schwannengesang, 30 Lieder von Goethe. Leipzig: Breitkopf & Härtel, [19--]. 1 partitura (284 s.).

SCHUMANN, Robert. Sämmtliche Lieder : für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Band I. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (196 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student získává zápočet po předvedení hry zadané partitury v předem specifikovaném rozsahu.

Student musí prakticky předvést schopnost čtení předložené partitury komorní hudby menšího nástrojového obsazení nebo sborové partitury při hře na klavír.

Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
13:00–13:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:00–13:45 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů