Čtení partitur 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP2 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst a odpovídajícím způsobem realizovat vlastní hrou na nástroj partituru, jejíž náročnost je specifikovaná v tematických okruzích.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace při čtení partitury převážně vokální nebo instrumentální komorní hudby. Doporučená literatura převážně komorní hudby nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur se procvičuje čtení z různých klíčů, znalost transpozic hudebních nástrojů a schopnost adekvátní stylizace při hře na klavír. Součástí výuky může být také práce na zvýšení technické průpravy při hře na klavír. Předpokládá se pravidelná příprava.

Tematické okruhy:

Mužské sbory na dvou, třech a čtyřech osnovách

Smíšené sbory na čtyřech osnovách

Komorní partitury bez starých klíčů a transponujících nástrojů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EBEN, Petr a BURGHAUSER, Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960.

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Antonín. V přírodě : op. 63 : 5 písní pro smíšený sbor. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 4 hlasy (8, 8, 8, 8 stran).

FOERSTER, Josef Bohuslav. Devět mužských sborů : op. 37. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 1 partitura (18 stran).

HINDEMITH, Paul. Über das Frühjahr : vierstimmiger Männerchor a capella. Mainz: Schott's Söhne, [mezi 1930 a 1950]. 1 partitura (7 stran).

JANÁČEK, Leoš. Čtveřice mužských sborů. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1948. 1 partitura (9 s.).

MARTINŮ, Bohuslav. Duo pour violon & violoncelle. Paris: Eschig, c1928. 2 partitury (14, 14 s.).

NOVÁK, Vítězslav. Dvanáct slovenských písní lidových. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1921. 1 partitura (26 s.).

PICHL, Václav. Dvě divertimenta : pro flétnu, housle a violoncello. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1985. 1 partitura (24 s.) +.

SMETANA, Bedřich. Sborové skladby. 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Museum Bedřicha Smetany, 1956. 1 partitura (xxxiv, 312 s.).

SUK, Josef. Tři zpěvy : pro smíšený sbor : op. 19. Praha: Urbánek, [19--]. 1 partitura (17 s.) +.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet po předvedení hry zadané partitury v předem specifikovaném rozsahu.

Student musí prakticky předvést schopnost čtení předložené partitury komorní hudby menšího nástrojového obsazení nebo sborové partitury při hře na klavír.

Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů