Čtení partitur 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP4 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst a odpovídajícím způsobem realizovat vlastní hrou na nástroj partituru, jejíž náročnost je specifikovaná v tematických okruzích.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace při čtení partitury převážně vokální nebo instrumentální komorní hudby. Student dokáže zadaný úsek partitury zahrát na klavír a reagovat na otázky týkající se obsahu notového zápisu.

Student získává formou praktického cvičení zkušenosti se čtením partitur. Doporučená literatura převážně komorní hudby nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur se praktikuje čtení z různých klíčů, znalost transpozic hudebních nástrojů a schopnost adekvátní stylizace při hře na klavír. Součástí výuky může být také práce na zvýšení technické průpravy při hře na klavír. Předpokládá se pravidelná příprava.

Tematické okruhy:

Vokální polyfonie – pětihlas a osmihlas

Altový klíč v instrumentálních a vokálních skladbách

Komorní tria s violou

Transponující nástroje, ladění D

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Knihy

EBEN, Petr a BURGHAUSER Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960. IBSN D-11-01044.

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

Hudebniny

BEETHOVEN, Ludwig van. Trios für Violine, Viola, Violoncell und Serenade für Flöte, Violine, Viola Opus 3, 8, 25: Peters.

BOŘKOVEC, Pavel. Sonata pro violu solo op. 12. Praha: Hudební matice, 1933. 1 partitura (7 s.).

DVOŘÁK, Antonín. Terzetto op. 74. 3. vydání. Praha: Supraphon, 1977. 1 partitura (18 stran).

GUILLAUME DE MACHAUT, asi. Musikalische werke. Zweiter Band, Einleitung zu I. Balladen, Rondeaux und Virelais, II. Motetten, III. Messe und Lais. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1954. 70 s. HINDEMITH, Paul. Sonate für Bratsche allein opus 11/5. Mainz: Schott, c1951. 1 partitura (11 s.). ISBN 978-3-7957-9621-1.

LOTTI, Antonio, asi. Crucifixus a 8 voci : „Crucifixus etiam pro nobis“ : aus dem Zweiten Artikel des Nizänischen Credo. Neuhausen: Hänssler, c1967. 1 partitura [7 s.].

REGER, Max. Zwölf deutsche geistliche Gesänge. Heft I, No. 1-5. Leipzig: Aibl, [19--]. 50 hlasů.

SCHEINN, Johann Hermann. Intrada : Nr. 17, 18 u. 20 : aus dem Venuskränzlein. Leipzig: Breitkopf & Härtel, [19--]. 1 partitura (5 s.).

SMETANA, Bedřich. Valdštýnův tábor : symfonická báseň. Partitura. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 1 partitura (106 s.).

STAMIC, Karel. Duo in C-dur für Violine und Bratsche. Münster im West: Bisping, c1930. 1 partitura (12 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student získává zápočet po předvedení hry zadané partitury v předem specifikovaném rozsahu.

Předložená partitura komorní hudby menšího nástrojového obsazení nebo sborové partitury je hrána na klavír. Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů