Čtení partitur 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP5 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst a odpovídajícím způsobem realizovat vlastní hrou na nástroj partituru, jejíž náročnost je specifikovaná v tematických okruzích.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace při čtení partitury převážně vokální nebo instrumentální komorní hudby. Student dokáže zadaný úsek partitury zahrát na klavír a reagovat na otázky týkající se obsahu notového zápisu.

Student získává formou praktického cvičení zkušenosti se čtením partitur. Doporučená literatura nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur se praktikuje čtení z různých klíčů, znalost transpozic hudebních nástrojů a schopnost adekvátní stylizace při hře na klavír. Součástí výuky může být také práce na zvýšení technické průpravy při hře na klavír. Předpokládá se pravidelná příprava.

Tematické okruhy:

Tenorový klíč v instrumentálních a vokálních skladbách

Homofonní tříhlas ve starých klíčích

Transponující nástroje, ladění B

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Knihy

EBEN, Petr a BURGHAUSER Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960. IBSN D-11-01044

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

Hudebniny

BACH, Johann Sebastian. Sechs Suiten für Violoncello solo : BWV 1007-BWV 1012. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1982. 1 partitura (45 stran).

BEETHOVEN, Ludwig van. Trio for Violin, Viola and Violoncello : G-Dur : op. 9/1. London: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (VII, 30 s.). ISBN 3-7957-6677-X.

BEETHOVEN, Ludwig van. Trio for Violin, Viola and Violoncello : D-Dur : op. 9/2. London: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (VII, 32 s.). ISBN 3-7957-6611-7.

BEETHOVEN, Ludwig van. Trio for Violin, Viola und Violoncello : c-moll : Op. 9/3. London: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (VI, 28 s.). ISBN 3-7957-6751-2.

BOCCHERINI, Luigi. 6 Trios : op. 38 : für Violine, Viola und Violoncell. Braunschweig: Litolff, [19--]. 3 hlasy (15, 11, 12 s.).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Fünf Divertimenti : für 2 Klarinetten und Fagott : K.V. Anhang Nr. 229. Heft 2, Divertimento Nr. 2. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1955. 1 partitura (4, 4, 4 s.).

POULENC, Francis. Sonata for two clarinets. London: Chester, c1919. 1 partitura (11 s.).

SCHUBERT, Franz. Trio für Violine, Viola und Cello B dur. Wien: Wiener Philharmonischer Verlag, 1926. 1 partitura (16 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet po předvedení hry zadané partitury v předem specifikovaném rozsahu.

Předložená partitura komorní hudby menšího nástrojového obsazení nebo sborové partitury je hrána na klavír. Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů