Čtení partitur 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP6 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst a odpovídajícím způsobem realizovat vlastní hrou na nástroj partituru, jejíž náročnost je specifikovaná v tematických okruzích.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace při čtení partitury tříhlasé a čtyřhlasé vokální polyfonie a smyčcového kvarteta. Student dokáže zadaný úsek partitury zahrát na klavír a reagovat na otázky týkající se obsahu notového zápisu.

Student získává formou praktického cvičení zkušenosti se čtením vokálních partitur a smyčcových kvartet. Doporučená literatura nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur je kladen důraz na čtení z různých klíčů a schopnost adekvátní stylizace při hře na klavír. Součástí výuky může být také práce na zvýšení technické průpravy při hře na klavír. Předpokládá se pravidelná příprava.

Tematické okruhy:

Tříhlasá polyfonie se stejnými nebo různými klíči

Čtyřhlasá polyfonie s dvěma a více různými klíči

Smyčcový kvartet

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Knihy

EBEN, Petr a BURGHAUSER Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960. IBSN D-11-01044

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

Hudebniny

GRIEG, Edvard. Quartett for 2 violins, viola and violoncello: G minor : op. 27. London: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (70 s.). ISBN 3-7957-6285-5.

HAYDN, Joseph. Quartett No. 40 B-dur Op. 33 No. 4 für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Leipzig: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (16 s.).

LASSO, Orlando di, asi. Izbrannyje chory : bez soprovožděnija. Moskva: Muzyka, 1982. 1 partitura (38 s.).

Geistliche Frauenchöre : alter Meister. Heft III, Sechs Chöre a cappella. Leipzig: Steingräber, 1913. 1 partitura (15 stran).

JANÁČEK, Leoš. Smyčcový kvartet : č. 1 : z podnětu L.N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“. Praha: Bärenreiter, 2000. 1 partitura (52 s.) +.

Mistři renesanční polyfonie. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 1 partitura (71 s.).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Collection de Quatuors : pour 2 violins, viola und violoncelle. Leipzig: Peters, [19--]. 4 hlasy (79, 70, 66, 60 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student získává zápočet po předvedení hry zadané partitury v předem specifikovaném rozsahu.

Student prakticky předvede čtení předložené partitury vokální polyfonní hudby nebo smyčcového kvarteta při hře na klavír.

Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů