Didaktika/Vyučovatelská praxe zvuková tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DPZV1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin PINKAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PINKAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava na pedagogickou činnost.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praktické ukázky k tématům probíraným v přednáškách předmětu Metodika skladebných nauk.

Doporučená nebo povinná literatura

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5

GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2

KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995, ISBN 80-210-1070-3. Národní program rozvoje vzdělávání. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3

PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4

POLEDŇÁK, Ivan a Jan BUDÍK. ABC učitele hudební výchovy : [materiály a informace]. Praha: Panton, 1968.

Dostupné ŠVP s EZHZT

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, potvrzení školy, ve které je praxe prováděna.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
PINKAS M.
13:00–13:45
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:00–13:45 Martin PINKAS Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů