Didaktika/Vyučovatelská praxe zvuková tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DPZV2 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatný a tvůrčí přístup k metodice výuky Zvukové tvorby. Vyvážený postoj technických znalostí vůči hudebním dovednostem. Důraz na sluchové analytické schopnosti a zvukovou představivost vázané na obraz i mimo něj. Schopnost sestavit vlastní metodickou cestu – umí navrhnout výukovou metodu a formu vyučování.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Metodika výuky zahrnující analytický poslech zvukových děl, dále práce se zvukovou technikou, záznamem zvukového signálu a jeho zpracováním. Didaktické postupy při výuce základů akustiky a elektroakustiky. Metodika výuky zvukové dramaturgie audiovizuálních i autonomních zvukový děl.

Doporučená nebo povinná literatura

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5

GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2

KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995, ISBN 80-210-1070-3. Národní program rozvoje vzdělávání. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3

PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4

POLEDŇÁK, Ivan a Jan BUDÍK. ABC učitele hudební výchovy : [materiály a informace]. Praha: Panton, 1968.

Dostupné ŠVP s EZHZT

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, potvrzení školy, ve které je praxe prováděna.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů