Praxe ve studiu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PS5 Z 8 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 164 až 204 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří GEMROT, Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatně realizovat hudební nahrávky; řídit nahrávací proces a dokázat smysluplně spolupracovat se zvukovým režisérem při zpracování a dokončování nahrávky jakožto hudební režisér. Studenti si osvojují potřebné návyky: analytické slyšení, rychlé rozhodování, schopnost jasně formulovat své připomínky a připravovat již při natáčení plán sestřihu.

Forma studia

Samostatná realizace hudebních snímků ve školním nahrávacím studiu ve spolupráci s posluchači oboru Zvuková tvorba. K nahrávání jsou zváni studenti instrumentálních kateder.

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady. Znalosti osvojené v předchozích ročnících studia.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

Studenti hudební režie ve spolupráci se studenty Zvukové tvorby realizují své vlastní, samostatné hudební nahrávky. Společně natočí a sestříhají alespoň dvě různé hudební nahrávky a dovedou je do konečného tvaru. Studenti se aktivně podílí na tvorbě zvukové koncepce nahrávky i na konečné úpravě snímku (umělý dozvuk, zvukové korekce apod.).Nahrávají se skladby pro různá větší komorní seskupení, popř. komorní orchestr. Při nahrávání je kladen důraz na rozvíjení schopnosti zaposlouchat se do probíhajícího záběru a smysluplně reagovat věcnými připomínkami. Studenti jsou vedeni k tomu, aby během natáčení zároveň byli schopni připravit rámcový plán sestřihu. To předpokládá dobrý přehled o kvalitě natočeném materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál nahrávané hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu a příprava střihového plánu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
GEMROT J.

09:00–12:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–12:00 Sylva STEJSKALOVÁ
Jiří GEMROT
Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů