Seminář hudební režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SHR2 zápočet 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen zpracování a prezentace zadaného tématu v požadovaném rozsahu, používá odbornou terminologii, reflektuje vlastní vystupování a dokáže diskutovat na odpovídající odborné úrovni. Umí vyhledat a zpracovat textové studijní zdroje.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prezentace vlastní tvorby, povinná účast minimálně 70%.

Obsah kurzu

Cíle výuky:

Zvládnutí prezentace vlastní práce a zkušenost s vystupováním před odbornou veřejností. Schopnost účastnit se aktivně diskuze, obhajoba vlastních názorů, osvojení si odborné terminologie.

V případě účasti zahraničních studentů nebo hostů vedení semináře zcela nebo částečně v angličtině.

Seminář hudební režie představuje první specializovaný seminář pro studenty programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Hudební režie.

Poskytuje prostor pro odborné explikace aktuálních témat z oblasti hudební režie, které přednáší pedagog, případně pozvaní hosté a studenti.

Obsahem jsou konzultace nahrávacích projektů, jejich přípravy a hodnocení výsledků.

Tematické okruhy:

Reflexe zadání seminárních prací a témat z aktuální problematiky oboru hudební režie

Archiv Digital Concert Hall, Naxos Music Library

Nové tituly vydavatelství Supraphon

Diskuze o aktuálním nahrávání

Analýza zvukového obrazu a interpretace na současných i historických nahrávkách

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Elektronické studijní zdroje přístupné z Knihovny HAMU:

Audio / Video

Berliner Philharmoniker. Digital Concert Hall. Dostupné z: https://www.digitalconcerthall.com/en/home Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Metropolitní Opera New York, Dostupné z: https://www.metopera.org/

a další internetové platformy poskytující zvukové snímky historické i současné.

Hudebniny

Partitury z internetových zdrojů nebo Knihovny HAMU.

Do programu semináře mohou být zařazeny exkurze do institucí jakými jsou Národní technické muzeum, České muzeum hudby, Česká televize, Rudolfinum, Český národní symfonický orchestr a např. další soukromá nahrávací studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Student prezentuje v průběhu semestru část bakalářské práce, ve které se věnuje analýze vybraných zvukových nahrávek, nebo jinému teoretickému tématu. Účast na semináři je povinná, požadovaná docházka je nejméně 70 %. Při splnění všech podmínek získává student zápočet.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů