Specializovaná sluchová analýza 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA1 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získává průpravu analytického slyšení pro potřeby poslechu při nahrávání hudby. Zaměřením na různá stylová období se seznámí s bohatou škálou příkladů z děl významných skladatelů. Pohotovost při čtení i schopnost přesné intonace notového zápisu a zpětně zápisu slyšené hudby je základním požadavkem pro výkon profese hudební režie.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Přirozené sluchové předpoklady. Základní sluchová a intonační průprava na úrovni konzervatoří (schopnost sluchem rozeznat intervaly, akordy a jejich obraty atd.). Základní hudebně teoretická průprava (stupnice, akordy, rozeznávání nástrojů, formování hudební věty).

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získání praktické zkušenosti v oblasti sluchové analýzy reflektující hudebně – teoretické jevy z oblasti intonace, harmonie, kontrapunktu a rytmu ve formě cvičení.

Notové příklady jsou vybírány z hudební literatury, odpovídající tematickým okruhům a vybranému slohovému období, žánru hudby. Z tohoto materiálu jsou tvořena odpovídající sluchová cvičení. Melodicko-rytmické diktáty jsou vybírány a zpracovávány s ohledem na požadovanou náročnost.

Tematické okruhy:

Tonální a intervalová metoda, propojování obou metod intonace

Durová tónina

Intervaly

Akordy – kvintakord a jeho obraty, septakord, zmenšený kvintakord

Obraty durové stupnice

Intonace a zápis příkladů v basovém klíči

Melodicko – rytmické diktáty

Gregoriánský chorál

Organum

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Knihy

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. Praha: Supraphon, 1972, 304 s. 02-189-72

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Editio Supraphon, 1981, 208 s. 02-004-81.

PERLMUTTER, Adam. Perfect pitch method : A musician guide to recognizing pitches by ear. Cheltenham: Hal. Leonard corporation, 2014. 82 s. +. ISBN 978-0-634-09778-2 3 CD.

SPILKA, František. Hudební diktát : metodický návod a výběr příkladů melodických, rytmických a harmonických. 2. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 130 s. : notové ukázky.

SPILKA, František. Sluchová cvičení : příklady a úlohy k prohloubení hudebnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 460 s. : notové ukázky.

Web

Jacobs Vocal Academy. Ear Training Exercises. Level 1-8. [Sluchová cvičení online]

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EazFLAA-Pog&t=219s

Harvard University. The Music Lab. 2019. [Poslechové testy online].

Dostupné z: http://themusiclab.org

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě úspěšně absolvovaného sluchového testu, který se skládá z diktátu u klavíru (nebo z poslechu připravených příkladů) obsahujícího absolutní tónové výšky, intervaly a vícezvuky a diktátu krátkého hudebního tématu ze záznamu s požadavkem přesného notového zápisu. Výsledek testu musí být vyšší než 75 % z celkového počtu bodů. Bodové hodnocení je stanoveno pro každý test samostatně. Student musí splnit minimálně 60 % docházky.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
09:05–09:50
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:05–09:50 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů