Specializovaná sluchová analýza 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA1 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozeznávání tonálních melodických útvarů (baroko, klasicismus, romantismus), včetně rytmického ustrojení.

Rozvoj schopnosti pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty (melodie, harmonie, rytmus, instrumentace, formální půdorys).

Forma studia

Práce probíhá u klavíru, především však pomocí nahrávky, formou diktátu. Práce s nahrávkou umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hudebního režiséra ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Přirozené sluchové předpoklady. Základní sluchová a intonační průprava na úrovni konzervatoří (schopnost sluchem rozeznat intervaly, akordy a jejich obraty atd.). Základní hudebně teoretická průprava (stupnice, akordy, rozeznávání nástrojů, formování hudební věty).

Obsah kurzu

Procvičování schopnosti rozeznat bezchybně intervaly ve všech polohách.

Procvičování schopnosti rozeznat bezchybně základní trojzvuky a jejich obraty ve všech polohách. Krátké melodické diktáty u klavíru (témata z klasické literatury diatonického charakteru). Práce s nahrávkou. Rozeznávání nástrojů v rámci souboru.

Určovat sluchem základní charakter zvukového obrazu nahrávky (délka dozvuku, charakter prostoru, ve kterém byla nahrávka pořízena atd).

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál a nahrávky. Příklady z hudební literatury: témata sonát, symfonií a dalších skladeb, převážně z období baroka, klasicismu a romantismu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

výsledků sluchových diktátů a po celkovém zhodnocení schopností rozeznávat sluchem hudební struktury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů