Specializovaná sluchová analýza 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA6 ZK 2 1T česky letní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozeznávání delších melodických útvarů (témata z barokní, klasické a romantické literatury).

Rozvíjení schopnosti analýzovat komplikovanější útvary hudby 20. stol. Postupné soustavné budování schopnosti relačního slyšení, chromaticky, na podkladě daného vztažného tónu (např komorní ?a?). Sluchová orientace v klasicko-romantickém harmonickém systému.

Rozvoj schopnosti pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty (melodie, harmonie, rytmus, instrumentace, formální půdorys).

Forma studia

Práce probíhá u klavíru, především však pomocí nahrávky, formou diktátu. Práce s nahrávkou umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hudebního režiséra ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudebně sluchové předpoklady. Základní sluchová a intonační průprava na úrovni konzervatoří a úspěšné absolvování předmětu v předchozích ročnících.

Obsah kurzu

Delší melodické diktáty, témata z barokní, klasické a romantické literatury i hudby novější (20.stol.). Práce s nahrávkou.

Procvičování schopnosti rozeznat jednotlivé tóny na základě udaného vztažného tóno ve všech polohách.

Rozeznávání harmonických funkcí sluchem. Diktáty, jejichž součástí je i analýza harmonického průběhu hudební věty.

Rozeznávání nástrojů v rámci souboru. Rozeznávání méně obvyklých nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál a nahrávky. Příklady z hudební literatury: témata sonát, symfonií a dalších skladeb z období baroka, klasicismu, romantismu i hudby 20.stol..

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

výsledků sluchových diktátů a po celkovém zhodnocení schopností rozeznávat sluchem hudební struktury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů