Teorie hudební režie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171THR3 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace ve všech oblastech činnosti hudebního režiséra. Pochopení provázanosti hudební režie s činnostmi ostatních členů nahrávacího týmu (mistrem zvuku) a při spolupráci s interprety.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Teoretická znalost všech oblastí nahrávacího procesu z pohledu hudební režie.

Obsah vyučované látky je v tomto semestru poměrně rozsáhlý. Týká se detailně každé fáze nahrávacího procesu. Studenti získají teoretický přehled o činnostech hudební režie dle níže popsaných tematických okruhů.

Tematické okruhy:

Příprava, nahrávání a postprodukce

Příprava nahrávání, vazba na další fáze nahrávacího procesu

Akustický prostor a jeho význam při realizaci hudební nahrávky

Specifické problémy natáčení a zpracování živé neboli live nahrávky

Hudební režie studiové nahrávky, způsoby vedení nahrávání

Dokumentace hudební nahrávky

Střih hudebního snímku, estetické aspekty střihu hudební nahrávky

Dodatečná úprava původního akustického prostoru nahrávky – umělý dozvuk

Hudební režie úpravy a zpracování historických snímků

Konečné zpracování snímku – mix a mastering

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Audio / Video

Berliner Philharmoniker. Digital Concert Hall. Dostupné z: https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Hudebniny

BEETHOVEN, Ludwig van. Concerto for Piano and Orchestra : Es-Dur : WoO 4. [Studijní partitura]. London: Eulenburg, 1961. 1 partitura (V, 66 s.). ISBN 3-7957-6303-7.

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 8 G dur op. 88 : Symphonie Nr. 8 G-dur Op. 88 = Symphony no. 8 G major op. 88. [Studijní partitura]. Kassel: Bärenreiter, c2004. 1 partitura (x, 170 s.).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symphony in C Jupiter. Leipzig: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (80 s.).

SUK, Josef. Asrael : symfonie pro velký orchestr : op. 27. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 1 partitura (248 s.).

Další notové partitury budou upřesněny vyučující/m v průběhu semestru.

Doporučená literatura:

Audio / Video

DVOŘÁK, Antonín. Symphony No. 8 in G major : Op. 88 (B 163, 1889).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symphony No. 41 „Jupiter“ : in C major : K. 551.

SUK, Josef. Asrael : Symphony in C minor op. 27.

Další nahrávky budou upřesněny vyučujícím v průběhu semestru.

Knihy

FUKAČ, Jiří. Hudba a média : rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 s.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím : extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. 350 s.

OČADLÍK, Mirko. Smetanovská diskografie : kritický soupis gramofonových snímků Smetanovy hudby. Praha: Orbis, 1939. 162 s.

SMEJKALOVÁ, Sylva. Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém nahrávacím procesu. Praha, 2018. 164 stran, obrazové přílohy.

ŠÍP, Ladislav. Nahrávání a reprodukovaná hudba. 1. vyd. Praha: SHV, 1962. 82 s.

ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 92 s. : fotografie.

Článek z časopisu

SMOLKA, Jaroslav. Některé problémy hudební režie. In: Hudební rozhledy. Praha: Společnost Hudební rozhledy, 1948-. svazky. 1976/č. 6, str. 275 - 280. ISSN 1805-6482.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režisér jako spolutvůrce trvalého záznamu interpretova výkonu a jiné problémy muzikologické reflexe výkonného umění, Česká a slovenská hudební interpretace po roce 1945 a její ohlas. In: Sborník materiálů z muzikologické konference Janáčkiana VIII. Ostrava 6. a 7.6.1984, Krajské kulturní středisko Ostrava a Slezské muzeum Opava 1985, str. 72 – 80.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režie jako moderní umělecké profese. In: Gramorevue. 1992/č. 6, str. 5. ISSN 0323-0783

SMOLKA, Jaroslav. Moderní trvalé zvukové záznamy Smetanovy Vltavy s Českou filharmonií a jejími šéfy. In: 100. výročí České filharmonie: Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference pořádané Českou filharmonií ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Praha, Rudolfinum, Malá galerie 17. a 18. 10. 1996 / Praha : Česká filharmonie, 1997 str. 68 - 84

SMOLKA, Jaroslav. Vzpomínky na spolupráci s Karlem Ančerlem při nahrávání gramofonových snímků České filharmonie. In: 100 let České filharmonie: Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference pořádané Českou filharmonií ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Praha, Rudolfinum, Malá galerie 17. a 18. 10. 1996 / Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference pořádané Českou filharmonií ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Praha, Rudolfinum, Malá galerie 17. a 18. 10. 1996 / Praha : Česká filharmonie, 1997 s. 125-128.

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získává zápočet po odevzdání seminární práce v rozsahu 2-4 stran textu. Student si volí téma po dohodě s vyučujícím. Předmětem práce je interpretační a zvuková analýza zvukových nahrávek.

Dále zpracuje dvě recenze na aktuální koncertní dění v rozsahu 1-2 stran textu.

Písemné práce musí mít požadovanou formální úpravu a odpovídající odbornou jazykovou úroveň.

Účast na přednáškách je vyžadována z 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů