Teorie zvukové tvorby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZT5 ZK 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Náplň předmětu tvoří hlubší výklad aspektů tvůrčí práce se zvukem ve smyslu sjednocení i konfrontace obecně estetických, psychologických a uměleckých hledisek s technickými podmínkami současné zvukové výroby s ohledem na uměleckou profilaci konkrétního posluchače a požadavky zvukové pedagogiky.

Forma studia

Kontkatní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z obecné teorie zvukové tvorby na úrovni bakalářského stupně Zvukové tvorby Hudební fakulty AMU.

Obsah kurzu

Skladba zvukového díla a jeho dramaturgie

Zvukový kontrast a jednota, gradace, stagnace a degradace zvukové informace

Tektonika zvukového díla, zvukový rytmus a interpunkce, opakování a návrat

Časová expanze, komprese a zmrazení zvuku, časový, přechod, střih a skok

Časování zvukové informace, časová a obsahová nosnost zvukových ploch

Kvantitativní a kvalitativní stylizace, idealizace a deformace zvukové informace

Zvukové efekty a estetika deformace zvuku

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový Václav, Teorie zvukové tvorby, rukopisné poznámky, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Akrtivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů