Teorie zvukové tvorby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZT5 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Náplň předmětu tvoří hlubší výklad aspektů tvůrčí práce se zvukem ve smyslu sjednocení i konfrontace obecně estetických, psychologických a uměleckých hledisek s technickými podmínkami současné zvukové výroby s ohledem na uměleckou profilaci konkrétního posluchače a požadavky zvukové pedagogiky.

Forma studia

Kontkatní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z obecné teorie zvukové tvorby na úrovni bakalářského stupně Zvukové tvorby Hudební fakulty AMU.

Obsah kurzu

Skladba zvukového díla a jeho dramaturgie

Zvukový kontrast a jednota, gradace, stagnace a degradace zvukové informace

Tektonika zvukového díla, zvukový rytmus a interpunkce, opakování a návrat

Časová expanze, komprese a zmrazení zvuku, časový, přechod, střih a skok

Časování zvukové informace, časová a obsahová nosnost zvukových ploch

Kvantitativní a kvalitativní stylizace, idealizace a deformace zvukové informace

Zvukové efekty a estetika deformace zvuku

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový Václav, Teorie zvukové tvorby, rukopisné poznámky, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Akrtivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
DVOŘÁK A.
10:00–11:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–11:30 Aleš DVOŘÁK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů