Studio rytmus a zvuk 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZ5 Z 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Daniel ŠOLTIS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

A/ Syntéza intelektuálního (matematického) a intuitivního přístupu při interpretaci polyrytmů, komplementárních rytmů a rytmicky či metricky vícevrstevných kompozic. Suverenita v souhře a exaktnost v rozdělení.

B/ základní vhled do principů vnímání hudby a rytmu v různých etnických oblastech.

C/ Zvuková kultura bicích nástrojů.

D/ Nalézání nových technických a zvukových možností. Schoponost Improvizace.

Rozvíjení vztahu k novému nástroji multipercussion, a výuka nových technik s tím souvisejícíc

Rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, vyvíjení nových zvukových zdrojů.

Poznávaní širokého spektra soudobé hudby, forem jejího zápisu, stylu a experimentů. Nalézání a zvládnutí nových technik hry.

Poznávání základní literatury pro bicí a její sluchová analýza.

Rozvíjení citu pro zvuk.

Forma studia

Společné hodiny pro všechny studenty bakalářského studijního programu. Převážně kolektivní cvičení doplněná individuálními konzultacemi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

A/ Studium polyrytmů, simultánních rytmů, polymetriky a komplementárních rytmů. Jejich využití při improvizaci. Vyjádření rytmu tělem. Intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí rytmických skladeb v hudbě 20. a 21. století.

B/ Studium entické hudby z hlediska rytmů a odlišností oproti evropskému přístupu ve vnímání času a jeho členění v hudbě (např. africké rytmy, gamelan)

C/ Kultura tvorby zvuku na tradiční bicí nástroje.

D/ Hledání nových zvukových možností bicích nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Stanislav Hojný: Etudy (výběr etud se zaměřením na polyrytmy)

J. Holland: Das Schlagzeug

J.Vasiljev: Imagination ? Bewegung ? Stimme

J. Vasiljev: E = mV

H. Vogt: Neue Musik nach 1945

U. Michels: Texte und Tafel zur Musik

Famoudou Konate: Rytmy západní afriky

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů