Studio rytmus a zvuk 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZ6 Z 3 1T česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Daniel ŠOLTIS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

A/ Syntéza intelektuálního (matematického) a intuitivního přístupu při interpretaci polyrytmů, komplementárních rytmů a rytmicky či metricky vícevrstevných kompozic. Suverenita v souhře a exaktnost v rozdělení.

B/ základní vhled do principů vnímání hudby a rytmu v různých etnických oblastech.

C/ Zvuková kultura bicích nástrojů.

D/ Nalézání nových technických a zvukových možností. Schoponost Improvizace.

Rozvíjení vztahu k novému nástroji multipercussion, a výuka nových technik s tím souvisejícíc

Rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, vyvíjení nových zvukových zdrojů.

Poznávaní širokého spektra soudobé hudby, forem jejího zápisu, stylu a experimentů. Nalézání a zvládnutí nových technik hry.

Poznávání základní literatury pro bicí a její sluchová analýza.

Rozvíjení citu pro zvuk.

Schopnost vytvořit vlastní transkripci (např. úprava klavírní skladby pro vibrafon).

Forma studia

Společné hodiny pro všechny studenty bakalářského studijního programu. Převážně kolektivní cvičení doplněná individuálními konzultacemi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

A/ Studium polyrytmů, simultánních rytmů, polymetriky a komplementárních rytmů. Jejich využití při improvizaci. Vyjádření rytmu tělem. Intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí rytmických skladeb v hudbě 20. a 21. století.

B/ Studium entické hudby z hlediska rytmů a odlišností oproti evropskému přístupu ve vnímání času a jeho členění v hudbě (např. africké rytmy, gamelan)

C/ Kultura tvorby zvuku na tradiční bicí nástroje.

D/ Hledání nových zvukových možností bicích nástrojů.

Instrumentace jednoduché skladby, vlastní transkripce.

Doporučená nebo povinná literatura

Stanislav Hojný: Etudy (výběr etud se zaměřením na polyrytmy)

J. Holland: Das Schlagzeug

J.Vasiljev: Imagination ? Bewegung ? Stimme

J. Vasiljev: E = mV

H. Vogt: Neue Musik nach 1945

U. Michels: Texte und Tafel zur Musik

Famoudou Konate: Rytmy západní afriky

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

písemná práce - vlastní transkripce jednoduché skladby

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů