Ansámblová hra 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174AH6 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je získání a prohloubení schopností a návyků potřebných pro souhru s ostatními hráči ve skupině. Důraz je kladen na flexibilitu a schopnost podpořit svou hrou hudební vyznění celku. Studenti si osvojí hru v souborech různého stylového zaměření.

Forma studia

Praktická hra v souborech různého složení a obsazení.

Předpoklady a další požadavky

Individuální poslech hudby různých období jazzové historie, různého nástrojového obsazení a stylového pojetí. Cvičení na nástroj.

Obsah kurzu

Studenti během roku vystřídají několik ansámblů s různým stylovým zaměřením. Práce každého ansámblu je na konci příslušného období zakončena veřejným koncertem.

Doporučená nebo povinná literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě průběžného přístupu studenta ke studiu a zhodnocení závěrečného koncertu příslušného souboru.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů