Dějiny jazzové hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DJH1 Z 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Jiří LEVÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudes: Giuliani, Bariios-Mangoré, Villa-Lobos, Rak, Sor, Zelenka and others,

Sonats and suites: J. S. Bach, Diabelli, Giuliani, Matějka and others,

Virtuoso literature: Spanish repertoire, Albeniz, Turina, M. de Falla,

Music of the 20th Century: Rak, Zelenka and others,

Concertos: Giuliani, Rodrigo

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na ročníkový koncert.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů