Dějiny jazzové hudby 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DJH1 Z 5 2T česky zimní

Garant předmětu

Marcel BÁRTA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marcel BÁRTA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudes: Giuliani, Bariios-Mangoré, Villa-Lobos, Rak, Sor, Zelenka and others,

Sonats and suites: J. S. Bach, Diabelli, Giuliani, Matějka and others,

Virtuoso literature: Spanish repertoire, Albeniz, Turina, M. de Falla,

Music of the 20th Century: Rak, Zelenka and others,

Concertos: Giuliani, Rodrigo

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na ročníkový koncert.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů