Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích-jazz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPBJ2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Odhalit studentům tajemství úspěchů v jejich eventuelní pedagogické činnosti.

Forma studia

Individuální kozultace

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.

Základní akcent je položen na pedagogiku hudby pro bicí sólo. V neposlední řadě klade hudba 20. století nové nároky i na pedagogický přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci. Rozvoj osobnosti studenta je veden přes seminář k samostatnému vyučování, ke schopnosti vyjadřovat a zdůvodnit svoje názory.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Racz: Handbuch für Schlagzeug

J. Holland: Das Schlagzeug

H. Vogt: Neue Musik nach 1945

U. Michels: Texte und Tafel zur Musik

Radek Krampl - Melodic Persussion Methodology

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška s praktickou ukázkou

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů