Improvizace jazzových nástrojů 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJN6 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace studenta v základních improvizačních technikách a schopnost jejich aplikace ve vlastním hudebním projevu.

Forma studia

Skupinová výuka.

Předpoklady a další požadavky

Splnění požadavků předchozích úrovní předmětu Improvizace.

Obsah kurzu

Analýza improvizačních přístupů stěžejních sólistů moderního jazzu. Vytváření projektů kombinujících kompoziční a improvizační techniky podle specifického zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

GUNTHER SCHULLER: Early Jazz

ROBIN D.G.KELLEY: Thelonious Monk

CHARLES MINGUS: Beneath the Underdog

A.B. SPELLMAN: Four Lives in the Bebop Business

DAVE LIEBMAN: A Chromatic Approach to Jazz Melody and Harmony

JIM HALL: Exploring Jazz Guitar (Hal Leonard), v češtině Průvodce jazzového kytaristy (Editio Barenreiter)

MILES DAVIS & QUINCY TROUPE: Miles: The Autobiography

MICK GOODRICK: The Advancing Guitarist

WALT WEISKOPF: Intervalic Improvisation

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení zadaných projektů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů