Jazzová teorie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JT6 Z 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pokročilá jazzová harmonie a její vývoj od 70. let 20. století do současnosti. Pokročilejší aranžování pro kombo, malý jazzový ansámbl a různá neobvyklá nástrojová seskupení. Vývoj jazzové skladby od 70. let 20. století do současnosti. Studium významných jazzových skladatelů těchto období a analýza jejich skladeb a studium různé hudby související s tímto tématem

Forma studia

Skupinová výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Jazzové teorie 5.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor jazzové hudby na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v letním semestru 3. ročníku bakalářského stupně studia. Výuka končí zápočtem po vypracování všech domácích úloh a dvou větších projektů na základě odpřednášené látky. Okruh 1: Moderní jazzová harmonie. Okruh 2: Aranžování pro kombo, malý jazzový ansámbl a různá neobvyklá nástrojová seskupení. Okruh 3: Studium a analýza jazzových skladeb od 70. let 20. st. do současnosti a vlastní tvorba studentů v těchto hudebních stylech.

Doporučená nebo povinná literatura

Mick Goodrick: The Advancing Guitarist

Dave Liebman: A Chromatic approach to Jazz Harmony and Melody

Walt Weiskopf: Intervalic Improvisation

Jim Hall: Průvodce jazzového kytaristy

Miles Davis & Quincy Troupe: Miles ? The Autobiography

Charles Mingus: Beneath the Underdog

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci letního semestru formou vypracování domácích úloh a dvou větších projektů na základě odpřednášené látky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů