Hra na nástroj MG 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174NJZM2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 1, Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Improvizace jazzových nástrojů 1, Jazzová teorie 1, Sluchový trénink 1

Korekvizity: Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Obsah kurzu

Předmět Hra na nástroj 2 slouží ke zdokonalení studenta ve hře na svůj nástroj. Kromě čistě technických aspektů hry jde o schopnost improvizace v doprovodné a sólové hře, rytmické a stylové cítění v různých jazzových subžánrech a budování standardního jazzového repertoáru.

Student se tak zdokonaluje ve všech aspektech hry na svůj nástroj, aby co nejlépe vyhověl požadavkům kladeným na univerzálního instrumentalistu, schopného obstát v ansámblu jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů, a naplnit tak svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

Tematické okruhy:

  1. VÝVOJ HRY NA KONKRÉTNÍ NÁSTROJ – studium hry významných průkopníků období swingu a bebopu, pochopení a osvojení charakteristických rysů jejich hry.
  2. PRÁCE NA ZDOKONALENÍ RYTMICKÉHO CÍTĚNÍ – swing / rock / latin, práce s metronomem. Hra v různých tempech.
  3. TŘÍBENÍ IMPROVIZAČNÍHO JAZYKA – zdokonalování melodického cítění a schopnosti vystavět své sólo. Schopnost vystavět efektivní, stylový, citlivý a vkusný doprovod.
  4. TRANSKRIPCE VÝZNAMNÝCH INSTRUMENTALISTŮ – detailní napodobení melodického a rytmického cítění vybraných hráčů prostřednictvím transkripcí jejich hry.
  5. PRÁCE NA JAZZOVÉM REPERTOÁRU – znalost základního standardního repertoáru patří k základní výbavě jazzového hudebníka. Podle individuálního zaměření studenta jej lze obohatit i o repertoár význačných autorů moderního jazzu i příbuzných žánrů.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

COKER, Jerry – CASALE, Jimmy – CAMPBELL, Gary – GREENE, Jerry. Patterns for Jazz. Miami, FL: Studio P/R, 1970.

COKER, Jerry. Rhythmic Studies Of Today's Music. Miami, FL: Studio 224, 1987.

MIRIGIAN, David. Pentatonic Patterns. Hayward, CA: Fivenote Music Publishing, 1991.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

PARKER, Charlie. Omnibook. New York: Atlantic Music Corp., 1978.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška probíhá formou přehrávky před komisí katedry. Student zahraje dvě kontrastní skladby dle vlastního výběru s doprovodem. Hodnotí se úroveň nastudování repertoáru, jeho nazkoušení s doprovodnou skupinou a dále celkové vyznění vystoupení, tj. kvalita interpretace a improvizace studenta a souhry skupiny pod jeho vedením.

Další požadavky: docházka minimálně 70%

Poznámka

NEJSOU

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů