Hra v dalším komorním souboru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198HKS2 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Obsah

Předmět je určen studentům hudebně interpretačních programů, kteří jsou přizváni pedagogy: prof. Bernáškem, doc. Š.Koutníkem nebo prof. Fr. Malým z odd. komorní hry, do druhého a dalšího komorního souboru nad rámec svých studijních povinností. Předmět je zapsán studijním odd. na pokyn výše uvedených pedagogů.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti jsou seznámeni s komorními díly vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók, Hindemith aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (Bach, Händel, Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory. Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio: BEETHOVEN, Ludwig van. Klaviertrio Es-dur op. 70/2

Dechové kvinteto: REJCHA, Antonín. Dechový kvintet Es-dur, op.88, č. 2

Pro žesťový soubor: MIHÁLY, András. KLEINE TURMMUSIK für zwei Trompeten und zwei Posaunen

Studenti se dále seznamují s tvorbou skladatelů, kteří vytvořili skladby přímo pro různá uskupení žesťových nástrojů, například skladatelů: E. Crespo, A. Guardia, J. Stevens, A. Mihály, G. Jacob, J. Horowitz, J. Parker, P. Dukas, I. Stravinsky, Z. Lukáš, I. Kurz, Z. Šesták, L. Matoušek, O. Semerák, J. Matěj, J. Pohnán, J. Pauer aj.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

NOVOTNÝ, Břetislav. Jak hrát čistě na housle. Praha: Vydavatelství AMU, 2019. ISBN 978-80-7331-523-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů) a účasti na zjišťovací zkoušce.

Docházka - minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů