Světelný design - kurz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203ASV1 zápočet 4 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání teoretických a praktických znalostí ve výše uvedených systémech osvětlování.

Forma studia

Výklad na přednášce, na workshopu svícení v divadle DISK, předvedení svícení scény v Barrandovském ateliéru a ukázka slavnostního nasvícení architektonických objektů v Praze.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti scénografie divadelního prostoru a konfigurace staveb v architektuře.

Obsah kurzu

Základy osvětlovací techniky se zaměřením pro osvětlovací systémy v divadle, filmu, televizi a architektuře.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNÝ, Jiří. Skripta - Základy architektonického a scénického svícení 1.

ČERNÝ, Jiří. Skripta - Základy architektonického a scénického svícení 2.

KELLR, Max. Light fantastic.

WALTERS, Graham. Stage lighting.

MILLERSON, Gerald. Lighting for video.

STERFLEY, Garry. Architectural lighting design.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě přítomnosti na přednáškách a globální znalosti předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů