Dějiny scénografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DEA2 ZK 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 119 až 149 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s historií scénografie na českém území, jejími nejvýznamnějšími etapami a souvislostmi s evropskou scénografií. Obeznámit studenty s metodami, jenž byly využívány při utváření scénického prostoru, a ozřejmit jejich principy.

Forma studia

Přednášky nad ukázkami prací nejvýznamnějších českých scénografů, ukázky památek z divadelního oddělení Národního muzea, inspirační zdroje a souvislosti s evropskou scénografií.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek DEA1.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), zápočet ústní formou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů