Dějiny oděvu 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DOD2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů s historií oděvu jako jednoho ze základních inspiračních zdrojů kostýmní tvorby.

Osnova:

Forma studia

Sledování vývoje základních oděvních forem a textilních materiálů v závislosti na politickém, kulturním a sociálním rozvoji společnosti od starověkých civilizací po 20. století. Součástí výuky je bohatá obrazová prezentce.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Sledování vývoje základních oděvních forem a materiálové různorodosti v kulturně-politickém vývoji starověkých civilizací. Vlivy pozdně antického období na utváření životního stylu raně křesťanského světa a oděvu v souvislosti s rozvojem středověké společnosti až do ppozdního stádia. Renesance, období velkých událostí politických a sociálních, přinášející zásadní změny v oděvu v závislosti mimo jiné na hospodářském a politickém vývoji různých částí Evropy. Móda třicetileté války a vrcholného baroka prezentovaná především oděvem francouzské provenience, stejně jako období rokoka. Počínající vliv anglického oděvního stylu. Zásadní změny způsobené Francouzskou revolucí a následný vývoj v 19. stol. ve spojitosti s rozvojem průmyslu a měšťanské společnosti. Oděv 20. st. prezentovaný na tvůrčích osobnostech světové módy se specifikami českého prostředí, především po roce 1948.

Doporučená nebo povinná literatura

Ludmila Kybalová: Starověk, Středověk, Renesance, Barok a rokoko, 19.století

Eduard Wagner: Středověk

Josef Petráň: Dějiny hmotné kultury

Móda, dějiny odívání 18.,19. a 20. století, Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu

Eva Uchalová: Česká móda 1780-1870 Pro salon i promenádu, 1870-1918 Od valčiku po tango, 1918-1939 Elegance první republiky

Konstantina Hlaváčková: Česká móda 1940-1970 Zrcadlo doby

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace a ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
HLAVÁČKOVÁ K.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Konstantina HLAVÁČKOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů