Dějiny oděvu 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DOD6 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s dějinami oděvu jako jednoho ze základních inspiračních zdrojů kostýmní tvorby.

Forma studia

Sledování vývoje základních oděvních forem a textilních materiálů v závislosti na politickém, kulturním a sociálním rozvoji společnosti od starověkých civilací po 20. století. Součástí výuky je bohatá obrazová prezentce.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studium starověkých civilizací. Vlivy pozdně antického období na utváření životního stylu raně křesťanské Evropy a oděvu v souvislosti s rozvojem středověké společnosti až do pozdního stádia. Renesance, doba velkých politických a sociálních událostí přinášejících zásadní změny v odívání v různých částí Evropy. Móda třicetileté války a vrcholného baroka prezentovaná především oděvem francouzské provenience, stejně jako období rokoka. Počínající vliv anglického oděvního stylu. Zásadní změny zapříčiněné francouzskou revolucí na konci 18. století a následný vývoj v 19. století ve spojitosti s rozvojem průmyslu a měšťanské společnosti. Oděv 20. století prezentovaný na tvůrčích osobnostech světové módy se specifikami českého prostředí především po roce 1948.

Doporučená nebo povinná literatura

Hlaváčková, Konstantina, Česká móda 1940-1970, Praha: Olympia-UPM, 1999

Kybalová, Ludmila, Starověk, Středověk, Renesance, Baroko a rokoko, 19. století, Praha: Lidové noviny

Petráň, Josef, Dějiny hmotné kultury, Praha: Academia

Uchalová, Eva, Česká móda 1780-1870, Pro salon i promedádu, Praha: Olympia

Uchalová, Eva, Česká móda 1870-1918, Od valčíku po tango, Praha: Olympia

Wagner, Eduard, Středověk

Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace a ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
HLAVÁČKOVÁ K.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Konstantina HLAVÁČKOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů