Dějiny scénografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSF1 zápočet 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 123 až 153 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací od období barokní scénografie až k počátkům moderní scénografie, seminární práce na vybrané téma z historie scénografie, hledání inspiračních zdrojů pro filmovou a televizní scénografii a souvislostí scénografické tvorby divadelní a filmové.

Výsledky učení

Seznámit studenty s historií divadelní a filmové scénografie na evropském kontinentu, jejími nejvýznamnějšími etapami a vlivem na scénografii na českém území. Obeznámit studenty s metodami, jenž se využívaly při utváření scénického prostoru, a ozřejmit jejich principy.

Předpoklady a další požadavky

Bc vzdělání na vysoké škole s uměleckým zaměřením, všeobecné dějiny výtvarného umění

Literatura

Die Russische Avantgarde und die Bühne 1890-1930. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum: Schleswig, 1991.

El teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias [Catálogo de la exposición, MNCARS]. ALDEASA: Madrid, 2000. ISBN 978-84-8003-202-5.

BELLI, Gabriella a VACCARINO, Elisa Guzzo (ed.). Le Danza delle Avanguardie: dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring. Milano: Skira, 2005. ISBN 978-88-7624-546-6.

Oskar Schlemmer: 1888–1943; das Stuttgarter theatralische Abenteuer 1921; eine Dokumentation des Stuttgarter Theaterskandals und der Zusammenarbeit Oskar Schlemmers mit Paul Hindemith; [eine Ausstellung der Städtischen Galerie Böblingen, 29. November 1988 bis 8. Januar 1989]. Ed. Hans-Dieter Mück. Böblingen: Städtische Galerie Böblingen, 1988.

PŁAŻEWSKI, Jerzy a TABERY, Karel (ed.). Dějiny filmu 1895-2005. Překlad Karel Tabery. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1689-8.

RIBI, Hana. Edward Gordon Craig – figura a abstrakce: Craigovy divadelní vize a Schweizerisches Marionettentheater: sbírka Edwarda Gordona Craiga, Museum für Gestaltung Zürich. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-138-4.

THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7.

+

Katalogy Pražského Quadriennale 1967-2015

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů