Dějiny scénografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSF2 Z 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 119 až 149 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s moderní scénografií 20. století s ohledem na filmovou scénografii.

Forma studia

Přednáška, diskuse, analýza promítaných scénických děl.

Předpoklady a další požadavky

203DSF1

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie v oblasti filmové, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby filmové s historií divadla a fotografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů