Dějiny scénografie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSF3 zápočet 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 123 až 153 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Prokázání znalosti zásad práce s pramenným materiálem, využití vědomostí z vývoje scénického výtvarnictví zvláště v oblasti filmové a televizní, aplikace znalostí v odborném textu zpracovávajícím genezi zadaného dramatického díla.

Výsledky učení

Formulace teoretické studie s tématikou závěrečné praktické magisterské práce.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek a seminářů 203DSF1,2.

Literatura

Craig Edward Gordon: O divadelním umění, Divadelní ústav 2007

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Hilar Karel Hugo: O divadle, Divadelní ústav 2002

Frejka Jiří: Divadlo je vesmír, Divadelní ústav 2004

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Aronson Arnold: Pohled do propasti, Divadelní ústav 2007

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce (cca 20 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů