Dějiny scénografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSF4 zápočet 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 119 až 149 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Prokázání znalosti zásad práce s pramenným materiálem, využití vědomostí z vývoje scénického výtvarnictví zvláště ve filmové oblasti, aplikace znalostí v odborném textu zpracovávajícím konkrétní dramatický text a konkrétní inscenaci. Studie o historii zvolené inscenace na českém území a ve světě, hledání paralel a inspiračních zdrojů, reflexe kritik na danou inscenaci.

Výsledky učení

Definitivní formulace teoretické studie s tématikou závěrečné praktické magisterské práce.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus seminářů 203DSF1,2,3.

Literatura

Literatura vížící se k danému magisterskému tématu

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce (cca 40 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů