Dějiny scénografie 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSF4 Z 6 3T česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Definitivní formulace teoretické studie s tématikou závěrečné praktické magisterské práce.

Forma studia

Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu, studium pramenného materiálu, aplikace znalostí z oborů teorie a historie scénografie na danou problematiku.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus seminářů 203DSF1,2,3.

Obsah kurzu

Prokázání znalosti zásad práce s pramenným materiálem, využití vědomostí z vývoje scénického výtvarnictví zvláště ve filmové oblasti, aplikace znalostí v odborném textu zpracovávajícím konkrétní dramatický text a konkrétní inscenaci. Studie o historii zvolené inscenace na českém území a ve světě, hledání paralel a inspiračních zdrojů, reflexe kritik na danou inscenaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura vížící se k danému magisterskému tématu

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce (cca 40 stran textu).

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
13:00–14:00
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13:00–14:00 Vlasta KOUBSKÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů