Dějiny scénografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSIA1 Z 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 123 až 153 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent tohoto semestru si umí najít relevantní literaturu k tématu, umí samostatně vypracovat prezentaci historického scénografického jevu, umí popsat metody při vytváření scénického prostoru a zařadit je do historické epochy.

Forma studia

Přednášky a semináře zakončené seminární prací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem je seznámit studenty s historií divadelní (případně filmové) scénografie na evropském kontinentu, jejími nejvýznamnějšími etapami a osobnostmi a vlivem na scénografii na českém území. Obeznámit studenty s metodami, jež se využívaly při utváření scénického prostoru a ozřejmit jejich principy (technické, architektonické, výtvarné, světelné). Důraz kladen zvláště na avantgardní scénografii 1. pol. 20. století, scénografii 2. poloviny 20. století, na výstavy Pražské Quadriennale 1967-2015.

Témata seminárních prací se vztahují ke klíčovým etapám vývoje scénografie a nejvýraznějším evropským osobnostem 1. a 2. poloviny 20. století (expresionismus, futurismus, kubismus, konstruktivismus, funkcionalismus, surrealismus) ve scénografii a ve výtvarném umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Die Russische Avantgarde und die Bühne 1890-1930. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum: Schleswig, 1991.

El teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias [Catálogo de la exposición, MNCARS]. ALDEASA: Madrid, 2000. ISBN 978-84-8003-202-5.

BELLI, Gabriella a VACCARINO, Elisa Guzzo (ed.). Le Danza delle Avanguardie: dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring. Milano: Skira, 2005. ISBN 978-88-7624-546-6.

Oskar Schlemmer: 1888–1943; das Stuttgarter theatralische Abenteuer 1921; eine Dokumentation des Stuttgarter Theaterskandals und der Zusammenarbeit Oskar Schlemmers mit Paul Hindemith; [eine Ausstellung der Städtischen Galerie Böblingen, 29. November 1988 bis 8. Januar 1989]. Ed. Hans-Dieter Mück. Böblingen: Städtische Galerie Böblingen, 1988.

PŁAŻEWSKI, Jerzy a TABERY, Karel (ed.). Dějiny filmu 1895-2005. Překlad Karel Tabery. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1689-8.

RIBI, Hana. Edward Gordon Craig – figura a abstrakce: Craigovy divadelní vize a Schweizerisches Marionettentheater: sbírka Edwarda Gordona Craiga, Museum für Gestaltung Zürich. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-138-4.

THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7.

+

Katalogy Pražského Quadriennale 1967-2015

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů