Dějiny scénografie a kostýmu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSK1 Z 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s historií kostýmního výtvarnictví a scénografie na evropském kontinentu, jejími nejvýznamnějšími etapami a vlivem na scénografii na českém území. Obeznámit studenty s metodami, jenž se využívaly při utváření scénického prostoru a kostýmní tvorby a ozřejmit jejich principy.

Forma studia

Přednášky nad ukázkami prací nejvýznamnějších světových a českých kostýmních výtvarníků a scénografů, inspirační zdroje a souvislosti s evropskou scénografií.

Předpoklady a další požadavky

Maturita, všeobecná středoškolská znalost dějin výtvarného umění.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších kostýmních a scénografických prací od období barokní scénografie a kostýmního výtvarnictví až k počátkům moderní scénografie, seminární práce na vybrané téma z historie scénografie, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Oskar Schlemmer, Böblingen 1988

El Teatro de los Pintores, Madrid 2000

Die Russische Avantgarde und die Bühne 1890-1930, Schleswig 1991

Le Danza delle Avanguardie, Milano 2005

Ribi H., E. G. Craig, Figur und Abstraktion, Basel 2000

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů