Kresba a malba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KRM3 ZK 3 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 21 až 36 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr PAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav JIŘELE, Petr PAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je schopnost „více vidět skutečnost“ a být schopen analyzovat rozmanitost jejích forem, tvarů, linií, hmot, barev a světelných vlastností, vzájemných vztahů věcí a následně technických a výrazových možností výtvarného vyjádření. Za nejdůležitější považuji otázky prostorového vnímání a chápání skutečnosti, skladebnosti vztahů věcí a hmot, problém zákonitostí kompozice a znalost psychologických aspektů barev.

Forma studia

Při malbě zátiší studenty vedu k tomu, aby jeho jednotlivé prvky chápali jako hmotově, tvarově a materiálově autonomní aktéry na scéně. Aby mohly věci vytvářet živý, bohatý a nakonec i organický celek, musí být nejprve každý jednotlivý prvek sám za sebe, musí mít svůj nezaměnitelný charakter. Teprve tato rozmanitost může vytvořit jednotu, která má výrazovou sílu obrazu světa „zastaveného do věčnosti“ - still life.

Malba aktu není chápána pouze jako studium lidské anatomie, prověřování vztahu vzájemných tělesných proporcí, otázek světla, barvy a hmoty, ale i výrazu elementární existenciální pozice - lidského těla v prostoru.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarně řešit zadané úkoly v intencích cíle studia.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Studijním materiálem jsou encyklopedie výtvarného umění a monografie autorů českého a světového malířství.

Hodnoticí metody a kritéria

Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí na DAMU z různých škol a sociálních prostředí, mnohdy nedostatečně vybaveni výtvarnými zkušenostmi a dovednostmi, při hodnocení přihlížím především k jejich aktivitě, odevřenosti a míře zvědavosti.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
JIŘELE M.
15:00–20:00
(paralelka 1)
Malírna
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–20:00 Miroslav JIŘELE
Malírna paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů