Kresba a malba 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KRM6 ZK 3 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 12 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Petr PAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav JIŘELE, Petr PAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je schopnost „více vidět skutečnost“ a být schopen analyzovat rozmanitost jejích forem, tvarů, linií, hmot, barev a světelných vlastností, vzájemných vztahů věcí a následně technických a výrazových možností výtvarného vyjádření.

Osvojení si znalostí psychologických aspektů barev, zákonitostí kompozice a skladebnosti, prostorové cítění.

Forma studia

Při malbě zátiší studenty vedu k tomu, aby jeho jednotlivé prvky chápali jako barevně, hmotově, tvarově a materiálově autonomní aktéry na scéně. Aby mohly věci vytvářet živý, bohatý a nakonec i organický celek, musí být nejdříve každý jednotlivý prvek sám za sebe, musí mít svůj vlastní nezaměnitelný charakter. Teprve tato rozmanitost může vytvořit jednotu, která má výrazovou sílu obrazu světa „zastaveného do věčnosti“ - still life.

Malba aktu není chápana pouze jako studium lidské anatomie, prověřování vztahu vzájemných tělesných proporcí, otázek barvy, světla a hmoty, ale i výrazu elementární existenciální pozice - lidského těla v prostoru.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarně řešit zadané úkoly v intencích cíle studia.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Studijním materiálem jsou encyklopedie výtvarného umění a monografie autorů českého a světového malířství.

Hodnoticí metody a kritéria

Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí na DAMU z nejrůznějších škol a sociálních prostředí, mnohdy nedostatečně vybaveni výtvarnými zkušenostmi a dovednostmi, při hodnocení přihlížím především k jejich osobní aktivitě, otevřenosti a míře zvědavosti.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K416
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘELE M.
15:00–20:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–20:00 Miroslav JIŘELE Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů