Kostýmní technologie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KTM3 zkouška 4 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Zvládnutí střihové konstrukce pro realizaci divadelního kostýmu.

Výsledky učení

Seznámení se základní střihovou konstrukcí, schopnost rozeznat materiál pro realizaci divadelního kostýmu.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí střihové konstrukce, samostatná realizace divadelního kostýmu.

Literatura:

ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.

EFIMOVA, L. V, and ALESHINA, T. S. Russian Elegance. London: Vivays, 2011.

HART, Avril and NORTH, Susan. Fashion in Detail: From the 17th and 18th Centuries, Random House Incorporated, 1998

KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha, Lidové noviny, 1983-2009.

KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.

THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.

+ literatura k individuálním projektům

Literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání

J. Arnold - Patterns off Fashion

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů