Kostýmní technologie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KTM4 ZK 4 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se zakladní střihovou konstrukcí, schopnost rozeznat materiál pro realizaci divadelního kostýmu.

Forma studia

Diskuse, konzultace zadaných cvičení, analýza střihové konstrukce.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí střihové konstrukce, samostatná realizace divadelního kostýmu.

Literatura:

ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.

EFIMOVA, L. V, and ALESHINA, T. S. Russian Elegance. London: Vivays, 2011.

HART, Avril and NORTH, Susan. Fashion in Detail: From the 17th and 18th Centuries, Random House Incorporated, 1998

KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha, Lidové noviny, 1983-2009.

KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.

THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.

+ literatura k individuálním úkolům projektům

Obsah kurzu

Zvládnutí střihové konstrukce pro realizaci divadelniho kostýmu.

Obsah předmětu je v jednotlivých semestrech koncipován s ohledem na úkoly v hlavních předmětech KAM. Studenti jsou vedeni k tomu, aby byli za pomoci vyučujícího schopni připravit střihovou dokumentaci a vybrat vhodné materiály pro realizaci vlastních návrhů. Návrhy částečně i realizují.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání

J. Arnold - Patterns off Fashion

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů