Kostýmní tvorba 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KTV2 ZK 2 6 hodiny výuky týdně (45 minut), -13 až -3 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení smyslu kostýmu v divadelní inscenaci. Východiska k řešení divadelního kostýmu - dramatický text, analýza dramatické situace a rozvíjení koncepčního myšlení. Posílení schopnosti výtvarné komunikace a základní znalost materiálů pro realizaci kostýmních návrhů a objektů. Rozvíjení schopnosti formulovat vlastní řešení jednotlivých cvičení. Základy kultivované prezentace.

Forma studia

Individuální konzultace zadaných cvičení, textu, inspiračních zdrojů, přípravných skic a kreseb. Konzultace a analýza dramatických situací, návrhů kostýmů, objektů a jejich realizací.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarné komunikace a dramatického myšlení. Orientace v oborech: výtvarné umění, hmotná kultura a literatura. Kreativita a schopnost navazování.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání (všechny díly)

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2

Moussinac - Dějiny divadla

Blahník - Dějiny divadla

O. Zich - Estetika dramatického umění

K. Kratochvíl - Ze světa komedie del'Arte

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

J. Trojan - Dějiny opery

L. Kybalová, O. Herbenová, M. Lamarová - Obrazová encyklopedie mody

Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu - MÓDA (dějiny odívání 18., 19. a 20. stol.)

J. Petráň - Dějiny hmotné kultury I, II

E. Uchalová - Česká móda

M. Kopecký - Komedie a hry (obnovil prof. dr. J. Veselý)

E. F. Burian - Vojna

E. F. Burian - Lidová suita

M. M. Bachtin - Francois Rabelais a lidová kultura

J. Staňková, L. Baran - Masky, démoni, šaškové

J. Langhammerová - Lidové zvyky

A. Vondrušková - České zvyky a obyčeje

internetové stránky - Bread and puppet

Divadlo Continuo

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
ŠTEFKOVÁ K.
14:00–19:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
ŠTEFKOVÁ K.
13:00–15:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–19:00 Kateřina ŠTEFKOVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 13:00–15:30 Kateřina ŠTEFKOVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů