Kostýmní tvorba 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KTV4 ZK 3 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 12 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení smyslu kostýmu v divadelní inscenaci. Pracovat s východisky řešení divadelního kostýmu - dramatický text a analýza dramatické situace. Rozvíjení schopnosti výtvarné komunikace a koncepčního myšlení, základní znalosti materiálů pro realizaci kostýmních návrhů s ohledem na jednotlivá cvičení. Posílení schopnosti formulovat vlastní dramatický záměr.

Forma studia

Osobní konzultace zadaných cvičení,textu, inspiračních zdrojů, přípravných skic a kreseb. Konzultace a analýza dramatických situací, návrhů kostýmů, objektů a jejich realizací. Konzultace koncepce řešení a interpretace kostýmní výpravy k zadaným dramatickým testům. Teoretické přednášky z oboru zaměřené na specifikace divadelního kostýmu.

Práce jsou komisionelně hodnoceny ve čtyřech termínech v průběhu akademického školního roku.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarné komunikace, dramatického výtvarného projevu a koncepčního myšlení. Orientace v oborech: výtvarné umění, hmotná kultury a literatura. Znalost základních podob historických oděvů a zákl. materiálů pro realizaci kostýmní tvorby. Schopnost práce s dramatickým textem, jeho formulace, pojmenování jeho významu a smyslu. Kreativita a schopnost navazování.

Obsah kurzu

Ateliérová výuka je věnována rozvíjení talentových předpokladů v oblasti tvarování dramatické postavy a seznamuje studenty s podmínkami tvorby kostýmní výpravy.

Předmět se zabývá tvarem, barevností a materiálem při řešení kostýmů s důrazem na dramatická východiska kostýmní tvorby.

  1. Práce s klasickým dramatickým textem - situace,interpretace a zakončení ve výtvarně dramatická koncepci, která bude schopna obsáhnout celkový záměr v řešení kostýmů.
  2. Analýza dramatického textu.
  3. Hledání inspiračních zdrojů pro řešení vlastní koncepce,jejich přetvoření do dramatické podoby a užití v řešení situací.
  4. Dramatický, scénický obraz jako prvotní komunikační klíč pro diváka.
  5. Pochopení úzkého vztahu dramatické postavy k prostoru,pohybu a světlu.
  6. Studium podoby historického oděvu a jeho přetvoření do tvaru divadelního kostýmu.Schopnost aktualizace dobových oděvů a význam použití jejich detailů.
  7. Materiálová a střihová dokumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání (všechny díly)

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2

Moussinac - Dějiny divadla

Blahník - Dějiny divadla

O. Zich - Estetika dramatického umění

K. Kratochvíl - Ze světa komedie del'Arte

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

J. Trojan - Dějiny opery

L. Kybalová, O. Herbenová, M. Lamarová - Obrazová encyklopedie módy

Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu - MÓDA (dějiny odívání 18., 19. a 20. stol.)

R. Vacková - Výtvarný projev v dramatickém umění

A. Pražák - Scénografie I., II. (skripta)

J. Machálková - Móda 20. století

V. Jindra - Specifičnost scénografie

V. Jindra - Studijní materiály I., II.

E. Uchalová - Česká móda 1870-1914, 1918-1939

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
ŠTEFKOVÁ K.
14:00–19:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
ŠTEFKOVÁ K.
13:00–19:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–19:00 Kateřina ŠTEFKOVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 13:00–19:00 Kateřina ŠTEFKOVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů