Kostýmní tvorba 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KTV5 ZK 3 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 21 až 36 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana FISCHEROVÁ, Jana HAUSKRECHTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Osobní konzultace zadaných cvičení,textů a výtvarných inspirací či zdrojů.Konzultace a analýza dramatických situací, návrhů dramatických postav, význam objektů na jevišti a jejich případná realizovatelnost v profesionálním divadelním provozu. Vedení při realizaci vybraných kostýmních návrhů pro akademické účely (výstavy, klauzury, prezentace školy...).

Práce jsou hodnoceny ve čtyřech termínech v průběhu akademického školního roku.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarné komunikace, dramatického výtvarného projevu a koncepčního myšlení. Znalost základních podob historických oděvů a základních materiálů pro realizaci kostýmní tvorby.Schopnost práce s dramatickým textem, jeho formulace, pojmenování jeho významu a smyslu. Orientace v příbuzných disciplínách - výtvarné umění, literatura, hmotná kultura, klasická hudba. Kreativita a koncepční myšlení.

Obsah kurzu

Předmět se zabývá materiálovou,barevnou a tvarovou kompozicí kostýmní výpravy. Důraz je kladen na dramatická východiska kostýmní tvorby.

Hlavním cílem je zvládnutí celkového řešení kostýmní výpravy pro zadaný semestrální úkol a připravit podklady k její realizaci včetně materiálové a střihové dokumentace. Odevzdaná práce musí obsahovat řešení všech dramatických postav včetně jejich proměn ve vývoji dramatických situací.

  1. Analýza dramatického textu, libreta,
  2. hlednání inspiračních zdrojů,
  3. rozvíjení vlastní interpretace dramatického textu a to především v oblasti klasické operní tvorby,
  4. rešerše důležitých inscenací nejen na českých scénách,
  5. vytvoření vlastní koncepce a hledání její dramatické podoby cestou řešení hlavních dramatických situací,
  6. studie dobového oděvu, tvarosloví,barevnost, materiály a detaily oděvů.

Důraz je kladen na použití specifik kostýmů pro operní divadelní oblast - funkce sboru jako výrazné součásti jevištního obrazu,schopnost tvarování dramatické postavy v kontextu pohybu a pěveckého výkonu umělce, pochopení limitů hudby v kostýmní tvorbě, začlenění kostýmů do jevištního obrazu a schopnost provazovat kostýmy s řešením prostoru.

Celkové koncepční řešení završit realizací minimálně jednoho kostýmního objektu v reálném měřítku a rozvaha materiálu pro případnou realizaci celé kostýmní výpravy.

Vlastní koncepční řešení doložit výtvarnými návrhy kostýmů, řešení masek,líčení a paruk pro celý projekt.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání (všechny díly)

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2

Moussinac - Dějiny divadla

Blahník - Dějiny divadla

O. Zich - Estetika dramatického umění

K. Kratochvíl - Ze světa komedie del'Arte

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

J. Trojan - Dějiny opery

L. Kybalová, O. Herbenová, M. Lamarová - Obrazová encyklopedie módy

Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu - MÓDA (dějiny odívání 18., 19.a 20. stol.)

R. Vacková - Výtvarný projev v dramatickém umění

A. Pražák - Scénografie I., II. (skripta)

J. Machálková - Móda 20. století

V. Jindra - Specifičnost scénografie

V. Jindra - Studijní materiály I., II.

E. Uchalová - Česká móda 1870-1914, 1918-1939

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
FISCHEROVÁ H.
14:00–19:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
FISCHEROVÁ H.
14:00–19:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–19:00 Hana FISCHEROVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 14:00–19:00 Hana FISCHEROVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů