Kostýmní tvorba 6

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KTV6 ZK 4 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 37 až 57 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana FISCHEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Student musí zvládnout základní výrazové prostředky kostýmní tvorby. Naučit se pracovat s různými typy kostýmní tvorby (pro činohru, operu, balet i aplikace kostýmní tvorby v netradičním prostoru) a mít schopnost řešit za pomoci kostýmu a masky jejich dramatické situace.
 2. Posluchač musí chápat propojení všech složek (režie, scénografie, dramaturgie, herectví) a být schopen maximální komunikace, spolupráce a navazování.
 3. Musí být schopen podle kostýmních návrhů vedení jejich realizace, či jejich realizace samotné.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost výtvarné komunikace, dramatického výtvarného projevu a koncepčního myšlení.
 2. Znalost základních podob historických oděvů a zákl. materiálů pro realizaci kostýmní tvorby.
 3. Schopnost práce s dramatickým textem, pojmenování jeho významu a smyslu.

Obsah kurzu

Kostýmní tvorba je jednou ze složek podílejících se na vzniku jevištního i filmového díla a děl vytvářených pro netradiční, nedivadelní prostory. Tvůrce, autor, scénograf - kostýmní výpravy spolu s režisérem, dramaturgem, scénografem, choreografem je nedílnou součástí tvůrčího týmu a spolutvůrcem koncepce díla. Posluchač je veden ke vzájemné interakci, navazování s ostatními komponenty především jevištního díla.

 1. Zadání konkrétního úkolu, jeho smysl a vymezení.
 2. Konzultace jednotlivých inspiračních zdrojů, skic, kreseb dram. situací, návrhů.
 3. Individuální konzultace nad koncepcí a funkčností kostýmní výpravy.
 4. Důraz na maximální využití a spolupráci ostatních složek díla.
 5. Realizace a popřípadě vedení výroby jednotlivých výtvarných kostýmních objektů a masek podle vybraných návrhů.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání (všechny díly)

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2

Moussinac - Dějiny divadla

Blahník - Dějiny divadla

O. Zich - Estetika dramatického umění

K. Kratochvíl - Ze světa komedie del'Arte

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

J. Trojan - Dějiny opery

L. Kybalová, O. Herbenová, M. Lamarová - Obrazová encyklopedie módy

Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu - MÓDA (dějiny odívání 18., 19.a 20. stol.)

R. Vacková - Výtvarný projev v dramatickém umění

A. Pražák - Scénografie I., II. (skripta)

J. Machálková - Móda 20. století

V. Jindra - Specifičnost scénografie

V. Jindra - Studijní materiály I., II.

E. Uchalová - Česká móda 1870-1914, 1918-1939

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělené na základě:

Poznámka

Zimní semestr Kostýmní tvorby 6 je věnován práci na titulu zadané bakalářské práce. Letní semestr stejného ročníku se věnuje převážně úkolům a kostýmním objektům tématicky zadávaným do nedivadelních prostor, exteriérů a pro výstavní činnost.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
FISCHEROVÁ H.
14:00–19:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
FISCHEROVÁ H.
13:00–19:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–19:00 Hana FISCHEROVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 13:00–19:00 Hana FISCHEROVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů