Realizační praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203RRF2 Z 2 60 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 5 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu.

Posluchač dostane nabídku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období.

Forma studia

Praxe může být vykonána v rámci školy, nejčastěji ve studiu FAMU, anebo v rámci jiné vysoké školy se stejným zaměřením. Další možností praxe je práce na profesionálním projektu. Student si musí vyhledat garanta praxe, u kterého praxi vykonává, a po skončení praxe ji doloží popisem praxe podepsaným tímto garantem.

Předpoklady a další požadavky

Nejen výtvarná, ale i manuální schopnost a zručnost, technologická informovanost.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu.

Posluchač dostane nabídku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období. Pedagogové školy jsou v této fázi maximálně nápomocni a v případě, že sami pracují na nějakém projektu v průběhu semestru, přímo tyto místa na praxi nabízejí. Termín praxe není nijak časově specifikován a může být splněna kdykoliv během semestru. Praxe musí trvat alespoň 10 pracovních dní.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály se váží k jednotlivým titulům inscenací, projektů a technologií.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů