Scénografie 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SCG4 ZK 4 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 37 až 57 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ŠTĚPÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejich aplikacích a modifikacích s důrazem na realizaci.

Forma studia

Výuka je vedena formou konzlutací nad zadanými úkoly jak přípravného charakteru tak nad konkrétním textem a jeho analýzou.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

J. Pokorný: Složky divadelní

Studie J. Frejky, E. F. Buriana, J. Honzla

P. Portner: Experimentální divadlo

V. Hofman: 30 let práce v divadle pro české jeviště

F. Groh: Řecké divadlo

Vitruvius: Antické divadlo

O. Zich: Estetika dramatického umění

J. Honzl: Sláva a bída divadel

V. Jindra: Scénografické principy

Časopisy - Interscéna, Scénografie (DÚ), Acta scaenografie 1937-1950

V. Ptáčková: Česká scénografie 20. st.

D. Bablet: Scénícká revoluce 20. st.

K. Braun: Divadelní prostor

J. Svoboda: Magie divadelního prostoru

P. Brook: Prázdný prostor

P. Brook: Pohyblivý bod

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
ŠTĚPÁNEK J.
14:00–19:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
ŠTĚPÁNEK J.
13:00–19:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–19:00 Jan ŠTĚPÁNEK Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 13:00–19:00 Jan ŠTĚPÁNEK Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů