Scénická technologie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SCT6 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vypracování bakalářské práce:

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Zevrubná znalost tématiky probírané v kurzech scénické technologie 1-5.

Obsah kurzu

Konzultace rozpracované technické dokumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Poznámky z přednášek uskutečněných v předchozích semestrech.

V ČJ není k dispozici vhodná literatura, která by přímo sledovala náplň přednášeného předmětu.

V zahraničí jsou vydávány učební, či doprovodné texty:

V AJ lze například doporučit:

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné vypracování technické dokumentace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů