Vizualizace scénografického projektu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203VSMA3 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví.

Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.

Forma studia

Průběh výuky spočívá v individuálních konzultacích prezentace konkrétních projektů, které obsahuje portfolio či webová prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět je výrazně individualizovaný na základě konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).

Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.

manuály a tutoriály k příslušným software

Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce, možnost konzultací (ne výuky!) e-mailem, hodnocení studentů dle zkušeností práce na computerech a znalostí digitální techniky.

Poznámka

Minimální účast na výuce 70%!!!!!

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů