Výtvarně-technický kurz 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203VTK1 Z 1 60 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), -20 až -15 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Martin ČERNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČERNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výtvarně-technického kurzu je zdokonalování posluchačů 1. ročníku ve výtvarně- technických znalostech a rukodělných dovednostech. Smyslem není jen řešení individuálních úkolů, ale naučit se i spolupracovat a koordinovat při řešení úkolů kolektivních.

Forma studia

Dřevo je ve zdejších lesích snadno dostupné a tudíž je výtvarně-technický kurz orientován na práci s touto tradiční surovinou. Využíváme nejen spadlých větví a kmenů, ale i metrového dřeva určeného pro místní otop. Vzhledem k tomu, že dřevo je ve scénografii nejpoužívanějším materiálem, je příležitost osvojit si alespoň základní dovednosti jeho opracovávání pro budoucí scénografy vhodnou průpravou.

Vytváříme ze dřeva rozličné předměty, komorní kompozice i prostorové lesní instalace. Studenti pracují jak na individuálních, tak i kolektivních úkolech.

K dispozici nám je zdejší velká dílna se všemi nástroji, nářadím i stroji.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarně řešit zadané úkoly v intencích cíle studia.

Obsah kurzu

Viz výše - Způsob uskutečnění.

Doporučená nebo povinná literatura

Monografie klasiků: Bílka, Sekala, Gutfreunda a dalších našich a světových sochařů, kteří se vyjadřovali prostřednictvím dřeva.

Hodnoticí metody a kritéria

Stejně jako úvodní malířský kurs i výtvarně-technický kurs je hodnocen pouze zápočtem.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů